SÜNDMUSED 2011‎ > ‎

KÜMNEVÕISTLUS 2011


Külade kümnevõistlus 2011 reklaam


VÕISTLUSTE KORRALDAJATE EESMÄRKIDEKS ON:

  • lähendada endise Loksa valla külasid Kuusalu valla küladega;
  • aktiviseerida külakogukondi;
  • pakkuda külakogukondadele sportlikke ajaviitmise võimalusi;
  • hoida jõus/taaselustada rahvaspordi traditsioone külades; 
  • propageerida tervislikke eluviise;
  • selgitada välja parimad osalejad;
ÜRITUSE LÜHIKIRJELDUS 
  • Soovime pakkuda Kuusalu valla elanikele võimalust osaleda spordipäeval, kus on kavas traditsioonilised ja mitte väga tõsised spordialad. 
  • Läbi kogukondliku üksteisele kaasaelamise, eelneva treenimise ja kohapeal võistlemise loodame aktiviseerida sportlikke ajaviitevõimalusi ja tugevdada ühistunnet.
TEATED
  • Anna korraldajatele teada kui sul pole võistkonda, aga tahaksid külade kümnevõistlusel osaleda.Leiame sulle kaaslased ja vastupidi kah!
UJULAS AVATUD LASTEHOID
  • Võistluste ajal on võimalik oma lapsed jätta järelvalvega ujulasse. Tasu üldise ujula hinnakirja alusel.