TINGIMUSED

Kõik osalejad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest. 

Alla 19 aasta vanustel on osalemistasuks 1 EUR, teistel 3 EUR-i. (sisaldab osalemis kahel õppel ja õppematerjale) 

Tasumine kohapeal sularahas. 

Toimub eelregistreerumine! Kohtade arv on piiratud! 

Teated
Programmilistest muudatustest teavitatakse osalejaid aegsasti. 
Täpsemat infot saab ka telefonil 56 474 484 

Projekti koostas Kuusalu Matkaselts. 
Koolituse läbiviijaks on Tarmo Klaar. 
Projekti rahastus on saadud PRIA LEADERI meetmest.

 
 
                   

Comments