AVALEHT‎ > ‎KÜMNEVÕISTLUS 2010‎ > ‎REEGLID‎ > ‎

ÜLDJUHEND

 • Võisteldakse kokku kümnel alal: 
  • õngitsemine, 
  • kabe, 
  • lauatennis, 
  • võrkpall, 
  • autovigursõit, 
  • korvpalli vabavisked, 
  • sangpommi rebimine, 
  • köievedu, 
  • telefoni vise, 
  • 100-kilose mehe jooks.
 • Võistlevad alevike ja külade võistkonnad. Paremusjärjestus selgitatakse külade, alevike ja üldarvestuses. 
 • Võimalik osaleda kahe väikese küla liitvõiskonnal (vajalik eelnevalt kooskõlastada). Samuti ühe sama küla või aleviku mitmel võistkonnal. 
 • Võistkondadesse on lubatud kaasata ka "alalisi" suvitajaid. 
 • Võistleja tohib võistlusel osaleda ainult ühe võiskonna ridades. 
 • Täpsemad võisluskohad teavitatakse kohapeal. (Võrkpall, lauatennis, kabe toimuvad kindlasti sisetingimustes, autovigursõit, telefonivise aga väljas. Ülejäänud alad on esialgu planeeritud välitingimustesse)
 • Kalapüügi asukohast teavitatakse aegsasti, samuti organiseeritakse soovi korral ühine sõit püügikohta.
 • Kaks võistlusala - võrkpall ja köievedu -  on võistkondlikud. Võrkpalli võistkonnas peab olema 3 meest ja 3 naist; köieveol 5 naist ja 5 meest. Ülejäänud alad on individuaalsed.
 • Võistlejatele vanusepiirangut ei ole. Individuaalaladel võivad osaleda nii mehed kui ka naised. Juhul kui võistleja mängude käigus ennast vigastab, siis lubatakse ta asendada vaid samasse võistkonda kuuluva võistlejaga. 
 • Kuna ajakava on tihe ja võislusgraafik kattuv on soovitatav võistkond komplekteerida suhteliselt rohkearvuline.
 • Üldjärjestus selgitatakse alade paremusjärjestuse summeerimisel kohapunktide alusel.
  • Võistkondlikud alad annavad rohkem punkte kui individuaalalad. 
 • Võistkond arvestatakse üldjärjestusse, kui osaletud on vähemalt üheksal alal. 
 • Protestid lahendatakse jooksvalt kohtunikekogu otsuse alusel. Samuti võib kohtunikekogu viia sisse muudatusi võisluskavas ja sisus. Muudatustest teavitatakse jooksvalt. 
 • Vastavalt kohtunike otsusele toimub tulemuste märkimine, kas üldprotokolli või võistlejakaartidele. 
 • Võistluste aegne info ja punktiarvestus toimub Kuusalu Spordikeskuses asuvas infolauas. 
Comments