KÖIEVEDU

 • Võistkonna suurus 10 inimest (5 naist ja 5 meest). 
 • Asendada saab võistlejaid vigastuse korral tõmmatakse väiksemaarvulise võistkonnaga. 
 • Võistlejate puudumise korral tuleb tõmmata vähemuses.
 • Võistlus viiakse läbi välistingimustes. 
 • Keelatud on kasutada naelkingi, jalgpalliputsasid, kontsadega kingi vms spetsiaalselt libisemise takistamiseks mõeldud jalavarjusid. Köieveol peavad võistlejad kasutama sportlikke jalavarje (jooksusussid, tennised, ketsid vms)
 • Enne esimest ringi loositakse võistluspaarid. Paaritu arvu võistkondade puhul saab üks võistkond kohe edasi järgmisesse ringi. Edasisaaja tõmmatakse loosiga. 
 • Toimub üks võistlustõmme. 
 • Järgmisesse ringi saab edasi ainult paari võitja. 
 • Esimese paari võitja läheb kokku teise paari võitjaga, kolmanda paari võitja neljandaga jne. Korraldatakse nii mitu ringi kuni selgub võitja ja teise koha omanik. 
 • Kolmanda neljanda koha selgitamiseks korraldatakse poolfinaali kaotajate vahel täiendav võistlustõmme. 
 • Viiendast kohast tahapoole jäävate kohtade punktid lähevad jagamisele.
Comments