KOGUME TERVIST‎ > ‎

TUTVUSTUS

Projekti üldeesmärk

Tööealiste elanike terviseteadlike käitumispõhimõtete suunamine ja areng läbi pideva tervistedendavate te­gevuste ja teabe pakkumise.

Kokkuvõte projekti tegevustest 

Projekt on kavandatud poolaastate kaupa kolme perioodi.

Projekti idee on pakkuda inimestele võimalikult suurt valik osalemiseks erinevatel koolitustel-treeningutel, seminaridel ja matkadel. Kõik perioodid algaksid avaseminaridega, mis keskenduksid erinevatele terviseprobleemidele ning nende ennetamise võimalustele, ning ühtlasi tutvustaksid järgneva perioodi tegemisi.

Perioodid lõppeb ühise üritusega vabas looduses, mis on ühtlasi ka etapi kokkuvõtteks.

Osalejatele seatakse sisse personaalsed tervisepassid, kuhu registreeritakse nende osalemine erinevates projektiüritusest. Tervisepass on väike, rahakoti vahele mahtuv voldik, mis ühtlasi oleks ka projekti teavitus- ja reklaamivahendiks. Tervisepassi saaksid huvilised osta Kuusalu Spordikeskusest või vallavalitsusest vm minimaalse tasu eest- nii luuakse olukord, et nad pärast projekti lõppu ka on harjunud oma tervist edendavate teenuse eest maksma. Otsemüük tagab ka õige sihtgrupi kaasamise võimaluse. Projekti kulgu kajastatakse kodulehel, teavitusse kaasatakse ka massimeedia.

Parimaid osalejaid premeeritakse iga poolaasta lõpul auhindadega.

Seminaride sisuks on pädevate nõustajate, koolitajate, praktikute esinemised. Soovime projekti kaasata võimalikult palju paikkonnaga seotud inimesi, aga atraktiivsuse suurendamiseks ka üleriigiliselt kuulsaid esinejaid.

Lisaks seminaridele toimuksid veel treeningute läbiviijate tutvustused ja vajadusel ka töö väiksemates gruppides, samuti kohalike liikumis- ja tantsurühmade tutvustused.

Kaks seminari viiakse läbi valla keskustest eemal. Sinna on planeeritud koolituse läbiviija vastavalt teemale ja praktiline treeningtund ning hilisem ümarlaud, kus on võimalik seminari käigus üles kerkinud probleeme ühiselt lahendada.

Kokku toimub projekti käigus 4 seminari ja 3 matka.

Lisaks poolaasta alguse ja lõppüritusele toimuvad igal poolaastal kaheksanädalased treeningud-koolitused, igal poolaastal 5 erinevat treeningut – kokku projekti kestel 15 koolitust.

Treeningalade valikute printsiibiks sai alade laialdane populaarsus ning terviseedenduslik printsiip töö­ea­lis­tele inimestele. Valisime välja alad, mida saab harrastada nii välis- kui ka sisetingimustes: tervistav võimlemine, jooga, ujumine, kõndimine, jalgrattasõit, suusatamine.

Toimumiskohtadeks on Kuusalu alevik, Kolga alevik, Kolgaküla küla ning teised Kuusalu valla külad, vastavalt välialade treeningkavale.

Lisaks on kolmel perioodil võimalik veel projektis osalejatel külastada 2 korda à 1h ujulat ning vajadusel konsulteerida treeneriga. Koolituste toimumiskohad oleksid kõik Kuusalu vallas, aga kaasata püütakse ka lähivaldade elanikke.

Kõik osalemisekorrad registreeritakse treeningu juhendaja poolt osaleja tervisepassis. Iga perioodi algul kuulutame välja ka osalemiskordade arvu, mille sooritamisel ootab inimest auhind.

Seminaridel ja matkadel osalemine oleks tasuta, nendest osavõtjad tervisepassi omama ei pea. Küll aga teavitatakse eelnevalt sihtgruppi ning teemade käsitlusel keskendutakse just selle vanuseklassi huvidele.