KKV2015. KALAPÜÜK

1. Kalapüügivõistlust (edaspidi „kalapüük“) korraldab Kuusalu Külade Kümnevõistluse (edaspidi KKV) raames Kuusalu Matkaselts. Kalapüügivõistluse peakohtunik on Enn Kirsman (5163476, enn@kirsman.ee)

2. Kalapüügil osaleb igast KKV-l osalevast võistkonnast üks esindaja, kes on võistkonna koosseisus võistkonna esindaja poolt eelnevalt registreeritud.

3. Võistlused toimuvad 15. augustil 2015.a kella 16.30 – 19.30.

4. Võistluste asukoht: Kuusalu vald, Saunja küla, Jägala jõel asuvast Saunja sillast ±1 kilomeeter üles- või allavoolu.

5. Võistluste ajakava
16.30 – 17.00 kogunemine, registreerimine;
17.00 – 19.00 võistluspüük (120 minutit);
19.00 – 19.30 kaalumine, kokkuvõtete tegemine.

6. Püügivahendiks on spinning rulliga ja lant (mitte lendõng). Üks võistleja tohib korraga püüda ühe püügivahendiga. Abivahend on kahv.

7. Keelatud on kasutada söödana eluskalu.

8. Kaalumisele lähevad mõõdus haugid, ahvenad jt mõõdus ning mitte püügikeelu alla käivad kalad.

9. Väljapüütud kala esitab võistleja peakohtunikule kaalumiseks võistluse lõppedes kell 19.00

10. Alamõõdulised ja/või püügikeelu alla käivad kalad vabastatakse ettevaatlikult ning lastakse jõkke tagasi.

11. Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel. Iga püütud kala annab 10 punkti, iga kala kaalutud gramm annab 0,1 punkti
Näiteks: 5 kala (5x10) kogukaaluga 1350 grammi (0,1x1350) = 50p + 135p = 185p

12. Kui punktisumma on mitmel võistlejal sama, siis võitja selgitatakse võistlejate suurima kala järgi.

13. Püügikoha valik käib printsiibil „kes ees, see mees”. Võistluse käigus võib püügikohta vahetada.

14. Soovitatav kaugus võistlejate vahel on vähemalt 5 meetrit

15. Kõik võistlejad on jõe ääres omal vastutusel.

16. Spinninguga püügil peab olema tasutud harrastuspüügiõiguse eest (v.a. soodustatud isikud). Püügiõigust tuleb tõendada (esitada telefon vastava SMS-iga, pensionitunnistus vms) võistluse peakohtunikule enne võistluse algust.
NB! Püügiõiguse ühekordseks lunastamiseks tuleb helistada 1322*400*isikukood. Ühekordse püügiloa maksumus on 1 EUR.

17. Võistlejad on kohustatud järgima kehtivaid kalapüügieeskirju.

18. KEELATUD on kaalumisele esitada mitte võistleja poolt püütud või ka varem püütud kalu.

19. Võistluse käigus tekkinud praht tuleb jõe äärest koristada ja endaga kaasa võtta.

20. Korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi.

21. Võistluste peakohtuniku sõna on otsustav ja lõplik.