KKV 2015. KORVPALL

1. Võistkonda esindab kaks võistlejat - mees ja naine.

2. Võistlusjärjekord loositakse kohapeal.

3. Võistlus viiakse läbi sisetingimustes.

3. Võistlejad viskavad kordamööda kokku 10 viset – naisvõistleja vabaviskejoonelt (5 viset), meesvõistleja kolmepunktijoonelt (5 viset). 

4. Iga tabatud vise annab ühe punkti. Arvesse lähevad ainult kümnest viskest tabanud visked.

5. Võrdse tulemuse saanud võistkonnad hakkavad viskama kordamööda eelmises punktis kirjeldatud süsteemi alusel kuni esimese eksimuseni (möödaviskeni). Võitjaks osutub võistkond, kes hiljem eksib (mööda viskab).

6. Kui kordusviskeid sooritavad võistkonnad viskavad samas ringis mööda, saavad kõik korduskatse.

7. Kui kohajagajaid on rohkem kui kaks, siis jätkatakse ümberviskamisi nende vahel, kelle vise mööda läks seni, kuni kõik kohad on selgunud.