ÜLDREEGLID

● Üldjuhul võistlevad Kuusalu valla alevike ja külade võistkonnad. Võistkondade koostamisel lubatakse kasutada alalisi suvitajaid. Liitvõistkonna võivad kokku panna kahe väiksema küla elanikud. Teistel juhtudel palume eelnevalt konsulteerida korraldajatega. 

● Võistkonda võib kuuluda maksimaalselt 15 liiget. Minimaalne osalejate arv oleks 5 naist ja 5 meest.

● Osaleja tohib võistelda ainult ühe võistkonna ridades.

● Võistkondade registreerimine kuni 14.august. Täiskasvanutele osavõtutasu 2 eurot, alla 19-aastastele tasuta. Ümberregistreerumine võistluspäevade hommikul kohapeal. 

● Kõik osalejad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

● Paremusjärjestus selgitatakse üldarvestuses ja iga ala lõikes kohapunktide alusel, kus juures alavõit annab ühe punkti rohkem.
(Näiteks 15 võistkonna osalemisel annab alavõit 16p, II koht 14p, III 13p jne)

● Meeskondlikud alad annavad topeltpunktid ja samuti alavõit ühe punti rohkem. (Näiteks 15 võistkonna osalemisel annab alavõit 31p, II koht 29p, III 28p jne) 

● Võrdsete punktide korral üldarvestuses tuleb võitjaks võistkond, kellel on esiteks rohkem alavõite, nende võrdsuse/puudumisel teisi, kolmandaid jne kohti.

● Protestid lahendatakse jooksvalt kohtunikekogu ja teiste abiliste 
poolt. Kohtunikekogu otsus on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele. 

● Tulemusi kajastatakse jooksvalt üldtabelis, mis kuvatakse Kuusalu Spordikeskuse telekaeraanile ning uueneb peale iga ala lõppu. Tulemused ja üldtabel on kättesaadavad ka Kuusalu matkaseltsi kodulehel (www.matkaselts.ee) ja Matkaseltsi Facebooki lehel.

● Vajaminevad loosimised viiakse läbi enne alade algust osalejate kaasabil. Võrkpalli alagrupid loositakse 15.08 õhtul Kuusalu Spordikeskuses ja alagrupimängude toimumisajad teatakse võistkondade esindajatele.

● Siseruumides tuleb kasutada sisejalatseid

● Programmilistest muutustest ja muudatustest reeglites teavitatakse aegsasti. NB! Jälgige Matkaseltsi Facebooki lehekülge