ÜLDREEGLID‎ > ‎

ÕNGITSEMINE

1. Õngitsemisvõistlusel võistleb igast Kuusalu Külade Kümnevõistlusel osalevast võistkonnast üks esindaja, kes on võistkonna koosseisus võistkonna esindaja poolt eelnevalt registreeritud. 

2. Võistlused toimuvad 16. augustil 2013 kella 17.00 – 20.00. Võistluste toimumise asukoht hetkel täpsustamisel.

3. Võistluste ajakava 
17.00 – 17.15 kogunemine, registreerimine, loosimine; 
17.15 – 17.30 minek sektoritesse, ettevalmistus, söötmine; 
17.30 – 19.30 võistluspüük (120 minutit); 
19.30 – 20.00 kaalumine, kokkuvõtete tegemine. 

4. Võistlustel jagatakse püügiala püügikohtadeks (sektoriteks) vastavalt võistlejate arvule. Võimaluse korral eraldatakse igale võistlejale vähemalt 3 meetri laiune püügikoht. Kohtuniku otsusega võib püügiala pikkust vähendada.

5. Püügivahendina on lubatud kasutada õngeritv pikkusega kuni 13 meetrit, vastava pikkusega tamiil, üks ujuk, raskused ja üks üheharuline konks. Raskus(ed) ei tohi ületada ujuki kandevõimet. Põhjas võib olla 10% raskusest, kuid nii, et ujuk vabaks lastes liiguks voolu või tuule suunas. Rulliõngega püük on lubatud, samuti libiseva ujuki kasutamine.

6. Abivahenditena on lubatud kasutada sumpa, kahva, kada, platvormi, istet, ridvatuge, rullikuid, söödakarpe ja ämbrid. Õngesöötadeks võib tarvitada usse, tõuke ja teisi looduslikke söötasid, välja arvatud elus- ja surnud kala või kalatükke. Keelatud on kunstsöödad ja mehaanilised söödad. Peibutussöödad on lubatud tingimusel, et niisutatud peibutussööda kogus ei ületa sõelutult 10 litrit, kaasa arvatud ballastained. Peibutussööta ei tohi mahu vähendamiseks kokku suruda.

7. Võistluspüügi kestvus on 120 minutit. Võistlust juhib kohtunik vastavate signaalidega:
Esimene signaal (15 min enne võistluspüügi algust) lubab asuda võistluskohtadele ja alustada ettevalmistusega. 
Teine signaal (5 minutit enne püügi algust) lubab alustada peibutussöötmist. 
Kolmas signaal tähistab võistluse algust. 
Neljas, viies ja kuues signaal teavitavad võistluste lõpuni jäävat aega (vastavalt 30, 15 ja 5 min). 
Seitsmes signaal on lõpusignaal. 

8. Püütud kalad peavad püsima elus kuni kaalumiseni, kui mõni kala saab konksu otsast ära võttes vigastada ja hukkub, tuleb sellest informeerida kohtunikku. Peale lõpusignaali kogunevad võistlejad kaalukohtuniku juures. Peale kaalumist peab kaalutud kalad tagasi sumpa (ämbrisse vm) laskma ja nad võib vabastada peale kohtuniku vastavat märguannet. Püütud kalade kogukaal märgitakse võistlejakaardile. Kaardile märgitakse eraldi ka püütud kalade arv ning suurima püütud kala (võistleja määrangul) mass.

9. Võitjate selgitamine. Paremusjärjestus määratakse punktisumma alusel, kusjuures iga püütud kala annab 1 punkti ning iga püütud kalade kaalu 10 grammi annab 1 lisapunkti. Võrdse punktisumma puhul osutub võitjaks võistleja, kes püüdis suurema massiga kala (võistleja valib püütud kalade hulgast tema arvates suurima, mis kaalutakse eraldi). Võrdsete massidega kala puhul osutub võitjaks see, kes püüdis tükiliselt rohkem kalu. Kui ka tükiline arv on ühesugune, lähevad kohapunktid jagamisele.

10. Kõik kaebused tuleb esitada peakohtunikule kas suuliselt või kirjalikult hiljemalt 30 minutit peale võistluse lõppu. Protestid lahendab peakohtunik vahetult peale võistluse lõppu ning teavitab otsusest protesti esitanud võistlejat vahetult peale otsuse langetamist. Peakohtuniku otsusele võib esitada protesti Kuusalu Külade Kümnevõistluse kohtunike kolleegiumile.