ÜLDREEGLID‎ > ‎

JALGPALLI TÄPSUSLÖÖGID (PENALTID)

  • Jalgpalli täpsuslöökide (karistuslöökide) löömise võistlusel osalevad igast võistkonnast 1 nais- ja 1 meesvõistleja. 
  • Võistlusjärjekord loositakse vahetult enne võistluse algust. 
  • Karistuslööke (penalteid) lüüakse 9 meetri kauguselt väravasse, mille mõõdud on 2x5 meetrit (väike jalgpallivärav) 
  • Värav on jagatud üheksaks sektoriks. Sektori tabamise eest saab punkte vastavalt sellele, millist väravaosa tabatakse. (vt joonis) 
  • Igal võistlejal on 2 proovilööki ja 5 võistluslööki. Proovi- ja võistluslöögid sooritatakse järjest. Löökide seeriad filmitakse, et vajadusel oleks võimalik tulemust üle kontrollida. 
  • Kui võistleja tabab väravaposti või ristlatti või pall põrkab sektoreid eraldavalt tähiselt tagasi, siis saab ta konkreetse löögi eest nulli. 
  • Kui võistleja tabab posti või latti või sektorit eraldavat tähist kuid pall läheb väravasse, siis loetakse löögi tulemuseks vas­tava sektori punktid kust pall sisenes, vajadusel kasutatakse videokordust. 
  • Võistlejate saadud punktid liidetakse ja seejärel järjestatakse tulemused võist­kond­li­kult. 
  • Võrdsete tulemuste korral osutub võitjaks see võistkond, kelle naisvõistleja on ta­ba­nud rohkem kõrgemaid punkte andvaid sektoreid (Näiteks kui mõlema võistkonna tulemus on 50 ja ühe võistkonna naisvõistleja on kõrgeima tulemusena tabanud 2x8, teisel aga 1x8, siis osutub võitjaks esimene võistkond). Kui naisvõistlejate tabamused on võrdsed, võrreldakse meesvõistlejate tulemusi. 
  • Protestid esitatakse kohe peale löökide seeria lõppu, hilisemaid proteste ei rahuldata.