ÜLDREEGLID

● 

Võistlevad alevike ja külade võistkonnad. Võistkondade koostamisel lubatakse kasutada alalisi suvitajaid. Samuti võivad liitvõistkonna kokku panna kahe väiksema küla elanikud. Teistel juhtudel palume eelnevalt konsulteerida korraldajatega.

● 

Võistkonda võib kuuluda 15 liiget. Minimaalne osalejate arv oleks 5 naist ja 5 meest.

● 

Osaleja tohib võistelda ainult ühe võistkonna ridades.

● 

Täpsem registreerumiskava ilmub lähiajal. (tasu, eelregistreerumine, ümberregistreerumine, tähtajad)

●  

Kõik osalejad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

● 

Paremusjärjestus selgitatakse üldarvestuses ja iga ala lõikes kohapunktide alusel, kus juures alavõit annab ühe punkti rohkem. 

●  M

eeskondlikud alad annavad topeltpunktid ja samuti alavõit ühe punti rohkem. S.t kasulik on osa võtta kõigist aladest, eriti aga meeskondlikest. 

● 

Võrdsete punktide korral üldarvestuses tuleb võitjaks võistkond, kellel on esiteks rohkem alavõite, nende puudumisel teisi , kolmandaid kohti.

● 

Protestid lahendatakse jooksvalt kohtunikekogu, koosseisus Aleksander Ardel (aukohtunik), Evelin Lepa ja Erkki Pärna poolt. Kohtunikekogu otsus on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele.

● 

Tulemusi kajastatakse jooksvalt üldtabelis.

● 

Vajaminevad loosimised viiakse läbi enne alade algust osalejate kaasabil. 

● 

Siseruumides tuleb kasutada sisejalatseid

● 

Programmilistest muutustest teavitatakse aegsasti.

Võistkonna koosseis:

Comments